Advies

Advies
Tops Personeelsdiensten kan u adviseren en begeleiden in vele personele vraagstukken. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld helpen met al uw vragen betreffende de voor u geldende collectieve arbeidsovereenkomst en hebben onze medewerkers kennis van onder andere functionerings- en beoordelingsgesprekken, arbeidsovereenkomsten, beloning en bedrijfsreglementen.

 

Re-integratie
Wanneer het om re-integratie gaat werkt Tops personeelsdiensten nauw samen met gemeenten en aanverwante organisaties die deze taken onder zich hebben.