Detachering

Detacheren is het inhuren van personeel via een detacheringsbureau en dit gebeurt vaak op basis van langdurige overeenkomsten. Concreet betekent dit: Tops personeelsdiensten heeft de mensen in dienst en u huurt hen voor een periode in. Formeel is Tops personeelsdiensten dus de werkgever van de te detacheren werknemer. Als inhuurder bent u opdrachtgever van Tops personeelsdiensten en de werknemer is een ingeleende werknemer voor u.

 
Omdat Tops personeelsdiensten de werkgever is, loopt Tops personeelsdiensten de werkgeversrisico’s bij ziekte (doorbetaling van het loon) en bij ontslag(ontslagvergoeding).

Redenen voor detachering

De meest voorkomende redenen van ondernemers om mensen te detacheren zijn:

  • Ziektevervanging
  • Speciale projecten
  • Zwangerschapsverlof
  • Een verlengde proeftijd
  • Extra ondersteuning tijdens drukte

Voordelen

Het voordeel van detachering is dat u gemakkelijk en snel aan hoogopgeleid personeel kan komen. Tops personeelsdiensten biedt u mensen aan waar u vervolgens een sollicitatiegesprek mee hebt. Na een dergelijk gesprek kunt u dan bepalen of samenwerking wenselijk is.

 

Het grootste voordeel van detacheren is dat u de mensen maar tijdelijk aan u bindt. Wanneer de economie in elkaar zakt of u financieel minder mogelijkheden hebt dan hoeft er geen personeel te worden ontslagen.

 

Ook is het goed voor uw onderneming om regelmatig nieuwe mensen in uw team te hebben. Zij komenc met nieuwe ideeën en ander inzichten, vaak wordt de vaste kern op deze wijze geïnspireerd het stramien te doorbreken en nieuwe kansen te ontdekken. Een juiste mix tussen gevestigde personeelsleden en nieuwe instroom kan zorgen voor synergie in uw organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Werknemers kunnen een arbeidscontract van u krijgen, maar veel vaker komt het voor dat Tops personeelsdiensten de werknemer volledig in dienst neemt. Het voordeel is dat de gedetacheerden veel zekerheid hebben.

 

U hebt altijd te maken met twee partijen, de werknemer(gedetacheerde)en Tops personeelsdiensten. Dat houdt bijvoorbeeld in dat een werknemer niet alleen met Tops, maar ook met u moet overleggen over vakanties en andere verloven. U als ondernemer blijft feitelijk werkgever en ook verantwoordelijk voor de medewerker op de werkvloer.