Social return SROI

Voor Social Return of Social Return on Investment (SROI) bestaan meerdere definities en is vaak meerdere uitleg mogelijk. Binnen het kader van onze dienstverlening verstaan wij onder social return het begrip dat de overheid hanteert:

 

Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.

 

Wie er onder de ‘social return doelgroep’ vallen wisselt per gemeente en opdrachtgever. Het gaat in ieder geval om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak zijn dit mensen in een uitkeringssituatie die weinig opleiding of werkervaring hebben. Echter kan het iedereen betreffen, van niet uitkeringsgerechtigde huismoeders die weer aan de slag willen, tot universitair geschoolde mensen die tijdelijk in de ziektewet zitten. Meestal zal dit uit de aanbesteding duidelijk worden.

 

De overheid wil bij aanbestedingen dat bedrijven een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan social return besteden. Dit kan door mensen uit ‘de doelgroep’ een arbeidsplaats te bieden. Ook het bieden van leer-/werkplekken, trainingen of opleiding aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden. Het beleid hiervoor is nog volop in ontwikkeling. Afhankelijk van de gemeente is er meer of minder ruimte voor een eigen inbreng. Er zijn talloze mogelijkheden om op een creatieve manier invulling te geven aan deze contractvoorwaarde. Tops personeelsdiensten brainstormt graag met u mee over de mogelijkheden binnen uw organisatie.

 

Tops personeelsdiensten bemiddelt voor bedrijven/organisaties die iets met social return of de participatiewet willen of moeten doen.

 

Tops personeelsdiensten regelt de werving & selectie van Social Return voor u  en helpt u aan de meest geschikte kandidaat voor de functie.