Certificering

Tops personeelsdiensten is aangesloten bij de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) en in het bezit van het NEN4400-1 certificaat.

 

Omdat Tops personeelsdiensten in het bezit is van het NEN certificaat, blijft de kwaliteit die u van ons gewend bent gewaarborgd.

 

Wanneer u zich oriënteert op een personeelsdienstenbureau, dan komt u veel verschillende type ondernemingen tegen met verschillende keurmerken en certificeringen. Allemaal roepen ze dat uw personeel bij hen in goede handen is. Maar of het personeelsdienstenbureau echt betrouwbaar is, kunt u zien aan het keurmerk van Stichting Normering Arbeid. Dit is dé norm voor bedrijven die personeel ter beschikking stellen. Zo onderscheidt u eenvoudig de goede bureaus van de slechte.

 

In 2007 hebben de vakbonden en werkgeversorganisaties samen met de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezamenlijk het keurmerk Stichting Normering Arbeid in het leven geroepen. De normen van dit keurmerk zijn vastgelegd in de nationale norm NEN 4400-1.

 

Transport

Tops personeelsdiensten is bevoegd om chauffeurs uit te zenden aan bedrijven die onder de werkingssfeer van de CAO beroepsgoederenvervoer vallen.

 

Ondernemers die een chauffeur nodig hebben kunnen daarvoor terecht bij Tops personeelsdiensten.Wij zijn door de minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen om chauffeurs uit te zenden. Een chauffeur heeft dan een verklaring van terbeschikkingstelling nodig. Hij moet deze onderweg bij controle kunnen tonen. Tops personeelsdiensten verstrekt deze verklaring.

 

Als de chauffeur niet meer werkt voor het bedrijf waarheen hij is uitgezonden, levert hij de verklaring in bij Tops personeelsdiensten. Hiervoor hebben wij een aanwijzingsbeschikking aangevraagd bij Kiwa Register. Overigens is degene die de chauffeur heeft ingeleend, verantwoordelijk voor de naleving van de rij- en rusttijden.

 

VCU

Wij als Tops personeelsdiensten leveren personeel aan VCA gecertificeerde bedrijven. Daarom hebben wij extra aandacht besteed aan veiligheid en gezondheid. Sinds een aantal jaar heeft Tops personeelsdiensten het VCU-certificaat dit betekent dat ons VG-beheersysteem op orde is.

 

Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties
VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA.
VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem.

 

Voor wie?
VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCU-certificatie kan gevraagd worden voor uitzendpersoneel in de volgende branches:

  • Werktuigbouwkunde
  • Elektrotechniek en procesbesturing
  • Bouwkunde
  • Civiele techniek
  • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

 

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid
Het VCU-systeem is net als VCA ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Twee organen binnen de SSVV zorgen voor de juiste procedures en toepassing van het systeem: het Centraal College van Deskundigen VCA en de Werkgroep VCU.