Detachering

Detacheren is het inlenen van personeel via een detacheringsbureau en gebeurt vaak op basis van langdurige overeenkomsten. Concreet betekent dit: TOPS personeelsdiensten heeft de mensen in dienst en jij huurt hen voor een bepaalde periode in. Formeel zijn wij dus de werkgever van de te detacheren werknemer. Als inlener ben je opdrachtgever van TOPS en de werknemer is een ingeleende werknemer voor jouw organisatie.

Omdat wij de werkgever zijn, verzorgen wij alle werkgeversverplichtingen bij bijvoorbeeld ziekte en bij ontslag (waaronder ontslagvergoeding).

Redenen om te kiezen voor detachering

De meest voorkomende redenen van ondernemers om mensen te detacheren zijn:

  • Ziektevervanging
  • Speciale projecten
  • Zwangerschapsverlof
  • Een verlengde proeftijd

Voordelen van detacheren

Het voordeel van detachering is dat je gemakkelijk en snel aan (hoogopgeleid) personeel kunt komen. TOPS personeelsdiensten biedt mensen aan waar je vervolgens een sollicitatiegesprek mee hebt. Na een dergelijk gesprek kun je bepalen of jullie willen samenwerken.

Het grootste voordeel van detacheren is dat je mensen maar tijdelijk aan je organisatie verbindt. Wanneer de economie in elkaar zakt of als het financieel even iets minder goed gaat, dan hoeft er geen personeel ontslagen te worden.

Daarnaast kan het regelmatig toevoegen van nieuwe mensen in het team heel verfrissend werken. Zij komen met nieuwe ideeën en andere inzichten, het stramien wordt doorbroken en nieuwe kansen worden ontdekt. Vaak wordt de vaste kern op deze wijze geïnspireerd. Een juiste mix tussen gevestigde personeelsleden en nieuwe instroom kan zorgen voor synergie in uw organisatie.

Arbeidsvoorwaarden bij detacheren

Werknemers kunnen een arbeidscontract van jouw organisatie krijgen, maar veel vaker komt het voor dat TOPS de werknemer volledig in dienst neemt. Het voordeel is dat de gedetacheerden veel zekerheid hebben.

Je hebt altijd te maken met twee partijen, de werknemer(gedetacheerde) en TOPS. Dat houdt bijvoorbeeld in dat een werknemer niet alleen met TOPS, maar ook met jou moet overleggen over vakanties en andere verloven. Als ondernemer blijf je feitelijk de werkgever en ook verantwoordelijk voor de medewerker op de werkvloer.

Detachering iets voor jouw organisatie?

Neem contact op met TOPS en vindt het personeelslid die past binnen de organisatie.