Social Return (SROI)

Mensen in de doelgroep ‘Social Return’ zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak zijn dit mensen in een uitkeringssituatie die weinig opleiding of werkervaring hebben. Echter kan het iedereen betreffen, van niet uitkeringsgerechtigde die weer aan de slag willen tot universitair geschoolde mensen die tijdelijk in de ziektewet zitten.

Social Return speelt een steeds grotere rol

Bij inkoop of aanbesteding van werk zal Social Return een steeds grotere rol spelen. Met name voor bedrijven die voor de overheid werken moeten steeds vaker beantwoorden aan de 5% Social Return-regeling. Dit houdt in dat opdrachtnemers 5% van de aanneem- of loonsom moeten besteden om uitkeringsgerechtigden in te zetten op het werk.

Dit kan door mensen uit ‘de doelgroep’ een arbeidsplaats te bieden, of het bieden van leer-/werkplekken, trainingen of opleidingen. Het beleid hiervoor is nog volop in ontwikkeling. Afhankelijk van de gemeente is er meer of minder ruimte voor een eigen inbreng. Er zijn talloze mogelijkheden om op een creatieve manier invulling te geven aan deze contractvoorwaarde. TOPS personeelsdiensten brainstormt graag met je mee over de mogelijkheden binnen jouw organisatie.

Bemiddeling in Social Return

TOPS personeelsdiensten bemiddelt voor bedrijven/organisaties die iets met Social Return of de participatiewet willen of moeten doen. Wij regelen de werving en selectie van Social Return en helpen in de zoektocht naar de meest geschikte kandidaat voor de functie.

Past Social Return bij jouw organisatie?

Neem contact op met TOPS en samen gaan we op zoek naar een optimale match.